GriemTiem

Griem-Tiem Stage Affairs

In 2003 is het GriemTiem van Stage Affairs opgericht om de grime te verzorgen voor de producties van Stage Affairs. We hebben destijds een exclusieve opleiding gevolgd bij een professionele grimeur. Na onze eerste opdacht, de musical Carpe Noctem, zijn er veel producties gevolgd. Soms werken we met een klein team, maar we kunnen ook grote producties verzorgen met een team bestaande uit tientallen grimeurs en kappers. Hierbij maken we dankbaar gebruik van ons netwerk van enthousiaste collegagrimeurs en -kappers.

Het GriemTiem van Stage Affairs bestaat inmiddels uit zeven vaste krachten.

Ons doel is door middel van grime de voorstelling te verrijken. Grime dient een aanvullend onderdeel te zijn van het totaalbeeld, zoals dit ook geldt voor bijvoorbeeld decor en kleding, en het dient de karakters en sfeer te versterken.

Een productie vergt een goede voorbereiding. In overleg met het artistieke team komen onze ontwerpen tot stand en vindt de uiteindelijke uitvoering plaats. Per productie wordt het samengestelde team van grimeurs en kappers getraind voor de specifieke grime en het haarwerk.

Wanneer we worden benaderd voor andere opdrachten, bijv. buiten Stage Affairs, wordt per verzoek bekeken of we dit in onze planning kunnen inpassen.

Heb je interesse om ons team te versterken, dan kun je je per email aanmelden bij het GriemTiem.